• Gleneagles Singapore

Chương trình đảm bảo giá cả

Khi quý vị lựa chọn đúng bệnh viện để điều trị, chúng tôi hiểu rằng những hóa đơn viện phí chưa xác định là điều mà quý vị lo lắng nhiều nhất. Để giúp quý vị yên tâm, Bệnh viện Gleneagles cung cấp Chương trình đảm bảo giá cả cho các thủ thuật y tế chung, khi đó giá cả được đưa ra chính xác theo mong đợi của quý vị.


Những ai đủ điều kiện tham gia?

 • Mọi bệnh nhân thanh toán đầy đủ chi phí hóa đơn bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Bệnh nhân được công ty bảo hiểm bao trả có thể chi trả hoặc yêu cầu chi trả
 • Bệnh nhân có Thư bảo đảm và/hoặc bệnh nhân được công ty bảo hiểm chi trả hóa đơn bằng các thỏa thuận thanh toán trực tiếp với hệ thống các Bệnh viện Parkway của Singapore

Những ai không đủ điều kiện tham gia?

 • Bệnh nhân sử dụng dịch vụ của các hệ thống bệnh viện khác
 • Bệnh nhân tiến hành nhiều thủ thuật
 • Bệnh nhân tham gia Chương trình giá cả phải chăng của phòng 4 giường bệnh

Các điều khoản và điều kiện khác:

Các mức giá bao gồm:

 • Các chi phí có liên quan do các biến chứng liên quan đến thủ thuật đã nêu (thời gian nằm viện kéo dài tối đa 7 đêm)
 • Phụ phí sau giờ làm việc cho thời gian ngoài giờ (OT) và các thăm khám liên quan đến thủ thuật đã nêu
 • Chi phí bác sĩ tham gia (phí này được tính trên mỗi bệnh nhân)

Các mức giá không bao gồm:

 • Chuyển bệnh nhân lên các loại giường bệnh khác không nằm trong phạm vi cung cấp của chương trình đang tham gia
 • Stent, bóng nong và cấy ghép phẫu thuật khác
 • Các dịch vụ xét nghiệm tim mạch (CVL) và chất cản quang X-quang
 • Thăm khám trước khi nhập viện
 • Quản lý sau khi nhập viện, bao gồm các loại thuốc đem đi từ nhà và các dịch vụ phục hồi chức năng (chăm sóc tại nhà, vật lý trị liệu, trị liệu chức năng và trị liệu ngôn ngữ)
 • Các dịch vụ cho tai nạn và cấp cứu
 • Bơm bóng đối xung động mạch chủ (IABP), theo dõi cung lượng tim liên tục (CCO) và các dịch vụ có liên quan