• Gleneagles Singapore

Dr Wong Wui Min, Mbbs

Dr Wong Wui Min, Mbbs
Dr Wong Wui Min, Mbbs
 • W M Wong Cardiac & Med. Clinic

  Địa chỉ

  6 Napier Road #10-10
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64720231
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tim
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh