• Gleneagles Singapore

Dr Leong Sebastian

Dr Leong Sebastian
Dr Leong Sebastian
 • The Leong Gut And Liver Clinic P/L

  Địa chỉ

  6 Napier Road #05-06
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64762518
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tiêu hóa
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến