• Gleneagles Singapore

Dr Ng Chong Lich Leslie

Dr Ng Chong Lich Leslie
Dr Ng Chong Lich Leslie
 • Island Orthopaedic Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #05-08
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6732 7290
 • Island Orthopaedic Pte Ltd

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #05-42
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6352 0215
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật chỉnh hình
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh