• Gleneagles Singapore

Dr Bhavani Sriram

Dr Bhavani Sriram
Dr Bhavani Sriram
 • Shankar Surgery

  Địa chỉ

  Blk 6 Napier Road # 02-03 Gleneagles Medical Centre
  258499

  Điện thoại
  Số fax
  6479-6133
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội khoa nhi
 • Sub-specialty

  • Nội khoa nhi – Sơ sinh
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh