• Gleneagles Singapore

Dr Tan Yoke Khim

Dr Tan Yoke Khim
Dr Tan Yoke Khim
 • Respiratory & Med Specialists P/L

  Địa chỉ

  6 Napier Road #06-02
  Gleneagles Medical Ctr
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64711051
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa nội hô hấp
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh